Cel kursu

Podczas kursu składającego się z czterech specjalistycznych szkoleń, opartych na przykładach, dowiesz się, jak projektować: mosty betonowe, mosty stalowe, mosty zespolone, fundamenty i korpusy podpór mostowych zgodnie z Normami Europejskimi – Eurokodami.

Na kurs składają się cztery moduły:

 • Moduł I
  „Obciążenia i oddziaływania na mosty drogowe zgodnie z Eurokodem 1 (PN-EN 1991)” – 3 lutego 2022 r.
  prowadzący: prof. dr hab. inż Tomasz Siwowski
 • Moduł II
  „Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowej (zespolonej) przęsła zgodnie z Eurokodem 4 (PN-EN 1994)” – 10 lutego 2022 r.
  prowadzący: dr inż. Maciej Kulpa
 • Moduł III
  „Projektowanie konstrukcji betonowej przęsła zgodnie z Eurokodem 2 (PN-EN-1992)” – 24 lutego 2022 r.
  prowadzący: dr inż. Bartosz Piątek
 • Moduł IV
  „Projektowanie korpusów podpór (przyczółka, filara) oraz fundamentów podpór (bezpośredni, palowy) zgodnie z Eurokodami: EC0, EC1, EC2, EC7” – 3 marca 2022 r.
  prowadzący: mgr inż. Aleksander Duda

W dniu 13 września 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Jedną z najważniejszych zmian, które wprowadza przedmiotowe rozporządzenie jest bezwzględny obowiązek projektowania drogowych obiektów mostowych na podstawie zharmonizowanych norm europejskich, tj. Eurokodów.
Wprowadzenie Eurokodów do projektowania obiektów mostowych wpłynie pozytywnie na rozwój branży z kilku powodów:
Po pierwsze, uporządkuje bałagan techniczny i formalnoprawny, który panuje obecnie w branży.
Po drugie, korzyści dla projektantów i firm projektowych powinny wiązać się z umożliwieniem – dzięki jednolitym zasadom projektowania − dostępu do usług projektowych w całej UE. Projektant z projektanta polskiego staje się projektantem europejskim, otrzymując wszelkie z tym związane szanse i możliwości. Z kolei dla polskich firm projektowych jest to szansa na przygotowanie zespołu do projektowania poza Polską i ekspansji międzynarodowej.
Po trzecie, mosty zaprojektowane przy użyciu Eurokodów mają większą trwałość i niezawodność oraz poziom bezpieczeństwa niż obiekty projektowane wg starego systemu norm. Z punktu widzenia administracji drogowej, która wydaje przecież środki publiczne, ma to kolosalne znaczenie, gdyż pozwoli w przyszłości zmniejszyć wydatki na utrzymanie obiektów mostowych.
Po czwarte, Eurokody wytyczają tematykę zagadnień naukowo-badawczych, którymi zajmują się europejskie uczelnie techniczne.

Zapraszam do udziału w warsztatach.
prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski

Regulamin kursu Projektowanie mostów według Eurokdów - przykłady

Kurs kierujemy do:

Card image cap projektantów obiektów mostowych
Card image cap generalnego wykonawcy obiektów mostowych, kierowników budów i projektów
Card image cap weryfikatorów dokumentacji projektowej i nadzoru
Card image cap przedstawicieli administracji drogowej każdego szczebla

Co zyskujesz, biorąc udział w kursie?

Card image cap Praktyczne przykłady. Warsztaty oparte są na konkretnych przykładach, dzięki którym nauczysz się, jak projektować obiekty mostowe zgodnie z Eurokodami
Card image cap Sesja Q&A. Będziesz mieć możliwość zadawania szkoleniowcom pytań, na które uzyskasz wyczerpujące odpowiedzi
Card image cap Certyfikat. Otrzymasz certyfikat poświadczający udział w szkoleniu (w języku polskim i angielskim)
Card image cap Swobodny wybór. Ty decydujesz, czy interesuje Cię udział w jednym module, czy też w kilku modułach tematycznych

Wygodna formuła

Spotkania online to jedyna obecnie formuła spotkań, która może zostać zrealizowana. Dzięki nim czas pandemii nie przekreśla możliwości dokształcania się i zdobywania nowych umiejętności.

Dzięki szkoleniom w formule online:

 • możesz uczestniczyć w szkoleniu niezależnie od miejsca, w którym przebywasz,
 • nie musisz instalować żadnej aplikacji, by wziąć udział w szkoleniu – otrzymasz od nas wygodny link, w który wystarczy kliknąć, by otworzyć pokój webinarowy,
 • możesz wziąć udział w szkoleniu za pomocą dowolnego nośnika (komputer stacjonarny, laptop, tablet, telefon),
 • możesz kontaktować się ze szkoleniowcami i innymi uczestnikami szkolenia w czasie rzeczywistym dzięki opcji chatu

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w szkoleniach – nie tylko wysłuchania prowadzących, ale także do czerpania z wiedzy naszych ekspertów, zadawania pytań oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami poprzez panel dyskusyjny.

PARTNER MERYTORYCZNY

Patroni honorowi edycji 2021

PIIB ZMRP

Program

 • 10:00-10:10
  Otwarcie spotkania. Omówienie agendy i kwestii technicznych

  Marlena Machura, redaktor zarządzająca "Mosty"

 • 10:10-10:55

  Wprowadzenie do Eurokodów

  Szkolenie pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Tomasza Siwowskiego

 • 10:55-11:40
  Moduł I

  Obciążenia i oddziaływania na mosty drogowe – cz. I

  Szkolenie pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Tomasza Siwowskiego

 • 11:40-11:55
  Przerwa

 • 11:55-13:25
  Moduł I

  Obciążenia i oddziaływania na mosty drogowe – cz. II

  Szkolenie pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Tomasza Siwowskiego

 • 13:25-13:40

  Sesja Q&A

  Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

 • 10:00-10:05
  Otwarcie spotkania. Omówienie agendy i kwestii technicznych

  Marlena Machura, redaktor zarządzająca "Mosty"

 • 10:05-11:35
  Moduł II

  Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowej (zespolonej) przęsła - cz. I

  Szkolenie pod kierunkiem dr. inż. Macieja Kulpy

 • 11:35-11:50

  Mosty ze stali samo-patynującej. Nowy poradnik projektowania ECCS + przykłady realizacji

  Wojciech Ochojski, ArcelorMittal

 • 11:50-12:05
  Przerwa

 • 12:05-13:35
  Moduł II

  Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowej (zespolonej) przęsła - cz. II

  Szkolenie pod kierunkiem dr. inż. Macieja Kulpy

 • 13:35-13:50

  Sesja Q&A

  Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

 • 10:00-10:05
  Otwarcie spotkania. Omówienie agendy i kwestii technicznych

  Marlena Machura, redaktor zarządzająca "Mosty"

 • 10:05-11:35
  Moduł III

  Projektowanie konstrukcji betonowej przęsła - cz. I

  Szkolenie pod kierunkiem dr. inż. Bartosza Piątka

 • 11:35-11:50
  Przerwa

 • 11:50-13:20
  Moduł III

  Projektowanie konstrukcji betonowej przęsła - cz. II

  Szkolenie pod kierunkiem dr. inż. Bartosza Piątka

 • 13:20-13:40

  Sesja Q&A

  Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

 • 9:00-9:05
  Otwarcie spotkania. Omówienie agendy i kwestii technicznych

  Marlena Machura, redaktor zarządzająca "Mosty"

 • 9:05-10:35
  Moduł IV

  Projektowanie korpusów podpór (przyczółka, filara) - cz. I

  Szkolenie pod kierunkiem mgr. inż. Aleksandra Dudy

 • 10:35-10:50
  Przerwa

 • 10:50-11:35
  Moduł IV

  Projektowanie korpusów podpór (przyczółka, filara) - cz. II

  Szkolenie pod kierunkiem mgr. inż. Aleksandra Dudy

 • 11:35-12:20
  Moduł IV

  Projektowanie fundamentów podpór (bezpośredni, palowy) - cz. I

  Szkolenie pod kierunkiem mgr. inż. Aleksandra Dudy

 • 12:20-12:50
  Przerwa lunchowa

 • 12:50-14:20
  Moduł IV

  Projektowanie fundamentów podpór (bezpośredni, palowy) - cz. II

  Szkolenie pod kierunkiem mgr. inż. Aleksandra Dudy

 • 14:20-14:35

  Sesja „Pytania i odpowiedzi”

 • 14:35
  Zakończenie spotkania

Szkoleniowcy

Card image cap
mgr inż. Aleksander Duda

​adiunkt w Katedrze Dróg i Mostów Politechniki Rzeszowskiej

Card image cap
dr inż. Maciej Kulpa

​adiunkt w Katedrze Dróg i Mostów Politechniki Rzeszowskiej

Card image cap
dr inż. Bartosz Piątek

adiunkt w Katedrze Dróg i Mostów ​Politechniki Rzeszowskiej

Card image cap
prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski

kierownik Katedrze Dróg i Mostów​ Politechniki Rzeszowskiej

Poprzednie edycje

Ze względu na pandemię redakcja czasopisma „Mosty” zdecydowała o zorganizowaniu szkolenia w formule online. Wydarzenie zostało podzielone na cztery moduły, które odbyły się w marcu oraz kwietniu br. Celem warsztatów było podniesienie kompetencji w zakresie projektowania mostów zgodnie z Normami Europejskimi – Eurokodami.

13 września 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Jedną z najważniejszych zmian, które wprowadza przedmiotowe rozporządzenie, jest bezwzględny obowiązek projektowania drogowych obiektów mostowych na podstawie zharmonizowanych norm europejskich, tj. Eurokodów.

W związku z dużym zainteresowaniem dotyczącym tematyki Eurokodów oraz potrzebą szkolenia redakcja czasopisma „Mosty” podjęła decyzję o zorganizowaniu kursu w wersji online. Szkolenie przeprowadzili pracownicy Katedry Dróg i Mostów Politechniki Rzeszowskiej pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Tomasza Siwowskiego.

Wydarzenie rozpoczęło się 23 marca br. pierwszym modułem szkolenia pt.: „Obciążenia i oddziaływania na mosty drogowe zgodnie z Eurokodem 1 (PN-EN 1991)”, który poprowadził prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski. Podczas drugiego spotkania, które odbyło się 30 marca br., dr inż. Maciej Kulpa omówił projektowanie konstrukcji stalowo-betonowej (zespolonej) przęsła zgodnie z Eurokodem 4. W ramach trzeciego modułu szkolenia 12 kwietnia br. uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z tematyką związaną z projektowaniem konstrukcji betonowej przęsła zgodnie z Eurokodem 2. Szkolenie poprowadził dr inż. Bartosz Piątek.

Ostatni moduł kursu odbył się 21 kwietnia, podczas którego mgr inż. Aleksander Duda opracował temat dotyczący projektowania korpusów podpór (przyczółka, filara) oraz fundamentów podpór (bezpośredni, palowy) zgodnie z Eurokodami: EC0, EC1, EC2, EC7.

Podczas każdego z modułów kursu uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań na ogólnodostępnym czacie. Dodatkowo wyznaczone były sesje Q&A – pytań i odpowiedzi, podczas których szkoleniowcy odpowiadali na liczne pytania i komentarze osób biorących udział w szkoleniu.

Kurs został objęty honorowym patronatem Związku Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej oraz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Wspierała nas także grupa działająca w mediach społecznościowych – Sensowna Praca dla Inżynierów Budownictwa.

Liczny udział w kursie (ponad 50 osób!) oraz zaangażowanie uczestników dowiodły, że czas pandemii nie przekreśla szansy na zdobywanie nowych umiejętności.

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy na kolejne szkolenia, które planowane są na jesień tego roku.

Zeszłoroczna edycja, która odbyła się w Katowicach, cieszyła się niemałym zainteresowaniem, co było powodem zorganizowania kolejnego szkolenia. Tematyka Eurokodów jest obecnie istotnym zagadnieniem w branży z powodu wprowadzenia obowiązku projektowania mostów zgodnie ze zharmonizowanymi normami europejskimi, czyli Eurokodami. Długo oczekiwana nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych dla drogowych obiektów mostowych przyczyni się do rozwoju mostownictwa w Polsce, m.in. poprzez uporządkowanie zaleceń technicznych i formalnoprawnych, które panowały dotychczas w branży, a także umożliwi projektantom pracę w całej UE dzięki jednolitym zasadom projektowania.

Szkolenie przeprowadzili pracownicy z Politechniki Rzeszowskiej pracujący na co dzień pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Tomasza Siwowskiego, który sprawował merytoryczny nadzór nad warsztatami. Wydarzenie rozpoczęło się od wprowadzenia uczestników w tematykę Eurokodów. Następnie omówione zostało kształtowanie drogowych obiektów mostowych według katalogu Ministerstwa Infrastruktury oraz obciążenia i oddziaływania na mosty drogowe. Drugiego dnia dr inż. Maciej Kulpa omówił projektowanie konstrukcji stalowo-betonowej (zespolonej) przęsła. Wojciech Ochojski z firmy ArcelorMittal przybliżył uczestnikom zespolone obiekty mostowe o małej i średniej rozpiętości oraz skupił się na zrównoważonym projektowaniu i realizacji oraz przydatnych do tego materiałach i technologiach. Dr inż. Bartosz Piątek zaprezentował tematykę projektowania konstrukcji betonowej przęsła. Ostatniego dnia mgr inż. Aleksander Duda omówił projektowanie korpusów podpór (przyczółka, filara) oraz fundamentów podpór (bezpośredni, palowy). Prowadzący często wchodził w interakcję z uczestnikami, którzy mieli do niego bardzo dużo pytań i kwestii do wyjaśnienia, dzięki czemu była to najbardziej praktyczna część warsztatów.

Podczas trzech dni szkolenia uczestnicy mogli zapoznać się z wieloma praktycznymi przykładami i omówić pojawiające się podczas codziennej praktyki problemy. Szkoleniowcy przedstawiali najistotniejsze zmiany w projektowaniu, które przyniosło wprowadzenie Eurokodów oraz omówili, co to oznacza dla całej branży drogowo-mostowej. Dodatkowo chętnie odpowiadali na liczne pytania uczestników nasuwające się podczas omawiania kolejnych zagadnień. Wymiana doświadczeń pomiędzy praktykami i ekspertami oraz dyskusje nad wieloma aspektami projektowania pomogą w rozwiązywaniu pojawiających się w przyszłej pracy problemów. Uczestnicy pozytywnie ocenili zarówno wartość merytoryczną warsztatów, jak i możliwość spotkania ze specjalistami.

Warsztaty odbyły się pod patronatem Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Partnerem wydarzenia była firma ArcelorMittal.

Galeria

28-30 października 2019 r. w Q Hotel Plus w Katowicach odbyły się warsztaty „Projektowanie mostów według Eurokodów – przykłady” pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Siwowskiego zorganizowane przez czasopismo „Mosty”.

Podczas trzech dni praktycznego szkolenia blisko 40 uczestników wzięło udział w ponad 20 godzinach wykładowych.Uczestnicy to w głównej mierze projektanci mostowi – 80% wszystkich osób (58% to przedstawiciele firm projektowych, 22% – pracownicy działów projektowych w firmach wykonawczych), ale także przedstawiciele administracji publicznej (9%) oraz firm produktowych i usługowych dla branży mostowej (11%).

W trakcie każdego wystąpienia pojawiało się dużo pytań i spornych kwestii, na które prelegenci na bieżąco odpowiadali. Dyskusje praktyków i ekspertów pozwalały rozwiązać problemy spotykane podczas codziennej pracy.

Wydarzenie zostało objęte patronatami honorowymi branżowych instytucji: Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Partnerami były firmy: ArcelorMittal Commercial Long Polska, Centrum Promocji Jakości Stali oraz Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego.

Warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem, co świadczy o ciągłej potrzebie podnoszenia kwalifikacji wśród szeroko pojętej branży mostowej.

94% uczestników pozytywnie ocenia organizację szkolenia
89% osób uznało, że zdobyta wiedza jest przydatna w ich pracy zawodowej
97% uczestników pozytywnie oceniło poziom merytoryczny
86% osób zadeklarowało chęć udziału w szkoleniach organizowanych przez MOSTY

Galeria

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.