Cel szkolenia

W związku z dużą popularnością dotychczas zorganizowanych szkoleń poświęconych projektowaniu mostów zgodnie z Normami Europejskimi, wychodzimy do Państwa z propozycją wzięcia udziału w kolejnych warsztatach tego typu organizowanych przed redakcję „Mostów”. Tym razem warsztaty będą poświęcone projektowaniu mostów kolejowych według Eurokodów, czyli tematowi, którym byli Państwo – jako przedstawiciele firm projektowych, wykonawczych, administracji drogowej czy nadzoru – najbardziej zainteresowani.

Wiedza dotyczące projektowania przęseł mostów jest skomplikowana i rozległa, stąd już dzisiaj trzeba pomyśleć o szerokim programie szkoleniowym na poziomie zawodowym – dla praktykujących już projektantów. Właśnie dlatego oferujemy Państwu udział w warsztatach szkoleniowych „Projektowanie mostów kolejowych według Eurokodów – przykłady”.

Warty podkreślenia jest praktyczny charakter warsztatów, podczas których eksperci – pracownicy Zakładu Dróg i Mostów Politechniki Rzeszowskiej pod kierownictwem dr. hab. inż. Tomasza Siwowskiego, prof. PRz – pokażą na konkretnych przykładach, jak projektować:

  • przęsło żelbetowe o schemacie ramowym (Eurokod 2),
  • przęsło betonowe sprężone (Eurokod 2),
  • przęsło blachownice z płytą ortotropową (Eurokod 3),
  • przęsło z dźwigarów obetonowanych (Eurokod 4),
  • podpory mostów kolejowych (Eurokod 2 i 7)

Jest to obecnie jedyne na rynku trzydniowe szkolenie praktyczne przybliżające projektantom, wykonawcom i administracji drogowej każdego szczebla zagadnienia projektowania mostów zgodnie z Normami Europejskimi (ponad 20 godzin szkoleniowych!), które będą mogli Państwo wykorzystać w codziennej pracy. Każdego uczestnika warsztatów zaopatrzymy w prezentację z przykładami prezentowanymi podczas szkolenia, co umożliwi Państwu powrót do omawianych zagadnień i ich ponowne przeanalizowanie – co zapewne przyczyni się do wzmocnienia nabytych umiejętności.

Zapraszamy do udziału w warsztatach.

Więcej informacji co do terminu oraz miejsca szkolenia – już wkrótce!

Warsztaty kierujemy do przedstawicieli:

Card image cap firm projektowych
Card image cap firm wykonawczych
Card image cap nadzoru
Card image cap administracji drogowej każdego szczebla

Dlaczego warto wziąć udział?

Card image cap Praktyczne przykłady. Warsztaty oparte są na konkretnych przykładach, dzięki którym nauczysz się, jak projektować obiekty mostowe zgodnie z Eurokodami
Card image cap Aktualna wiedza. Dowiesz się, jakie najistotniejsze zmiany w projektowaniu mostów niosą ze sobą Normy Europejskie, a także usłyszysz, co ich wprowadzenie oznacza dla branży drogowo-mostowej
Card image cap Wymiana doświadczeń. Dyskusja w gronie ekspertów i praktyków pomoże Ci w rozwiązaniu bieżących problemów spotykanych w codziennej pracy
Card image cap Spotkanie z ekspertami branży mostowej umożliwi nie tylko zdobycie nowej wiedzy i umiejętności, ale także nawiązanie nowych kontaktów biznesowych

Bezpieczeństwo przede wszystkim!

W związku z sytuacją epidemiologiczną zapewniamy, że wydarzenie zostanie zorganizowane w rygorze sanitarnym – w taki sposób, by zapewnić bezpieczeństwo uczestników oraz osób zaangażowanych w realizację konferencji.

Zachowujemy wszelkie zalecane środki ostrożności, aby uczestnicy mogli czuć się w pełni komfortowo i bezpiecznie. Podczas szkolenia i przerw kawowych oraz lunchowych zostanie zachowany odpowiedni dystans między uczestnikami. Po przybyciu każdy uczestnik otrzyma również informacje z przypomnieniem zasad bezpieczeństwa.

Patroni honorowi edycji 2020

Związek Mostowców RP GDDKiA Konwent Dyrekorów Zarządów Dróg Wojewódzkich PIIB Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Partner edycji 2020

Szkoleniowcy

Card image cap
mgr inż. Aleksander Duda

​adiunkt w Zakładzie Dróg i Mostów Politechniki Rzeszowskiej

Card image cap
dr inż. Maciej Kulpa

​adiunkt w Zakładzie Dróg i Mostów Politechniki Rzeszowskiej

Card image cap
dr inż. Bartosz Piątek

adiunkt w Zakładzie Dróg i Mostów ​Politechniki Rzeszowskiej

Card image cap
prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski

kierownik Zakładu Dróg i Mostów​ Politechniki Rzeszowskiej

Poprzednie edycje

Zeszłoroczna edycja, która odbyła się w Katowicach, cieszyła się niemałym zainteresowaniem, co było powodem zorganizowania kolejnego szkolenia. Tematyka Eurokodów jest obecnie istotnym zagadnieniem w branży z powodu wprowadzenia obowiązku projektowania mostów zgodnie ze zharmonizowanymi normami europejskimi, czyli Eurokodami. Długo oczekiwana nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych dla drogowych obiektów mostowych przyczyni się do rozwoju mostownictwa w Polsce, m.in. poprzez uporządkowanie zaleceń technicznych i formalnoprawnych, które panowały dotychczas w branży, a także umożliwi projektantom pracę w całej UE dzięki jednolitym zasadom projektowania.

Szkolenie przeprowadzili pracownicy z Politechniki Rzeszowskiej pracujący na co dzień pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Tomasza Siwowskiego, który sprawował merytoryczny nadzór nad warsztatami. Wydarzenie rozpoczęło się od wprowadzenia uczestników w tematykę Eurokodów. Następnie omówione zostało kształtowanie drogowych obiektów mostowych według katalogu Ministerstwa Infrastruktury oraz obciążenia i oddziaływania na mosty drogowe. Drugiego dnia dr inż. Maciej Kulpa omówił projektowanie konstrukcji stalowo-betonowej (zespolonej) przęsła. Wojciech Ochojski z firmy ArcelorMittal przybliżył uczestnikom zespolone obiekty mostowe o małej i średniej rozpiętości oraz skupił się na zrównoważonym projektowaniu i realizacji oraz przydatnych do tego materiałach i technologiach. Dr inż. Bartosz Piątek zaprezentował tematykę projektowania konstrukcji betonowej przęsła. Ostatniego dnia mgr inż. Aleksander Duda omówił projektowanie korpusów podpór (przyczółka, filara) oraz fundamentów podpór (bezpośredni, palowy). Prowadzący często wchodził w interakcję z uczestnikami, którzy mieli do niego bardzo dużo pytań i kwestii do wyjaśnienia, dzięki czemu była to najbardziej praktyczna część warsztatów.

Podczas trzech dni szkolenia uczestnicy mogli zapoznać się z wieloma praktycznymi przykładami i omówić pojawiające się podczas codziennej praktyki problemy. Szkoleniowcy przedstawiali najistotniejsze zmiany w projektowaniu, które przyniosło wprowadzenie Eurokodów oraz omówili, co to oznacza dla całej branży drogowo-mostowej. Dodatkowo chętnie odpowiadali na liczne pytania uczestników nasuwające się podczas omawiania kolejnych zagadnień. Wymiana doświadczeń pomiędzy praktykami i ekspertami oraz dyskusje nad wieloma aspektami projektowania pomogą w rozwiązywaniu pojawiających się w przyszłej pracy problemów. Uczestnicy pozytywnie ocenili zarówno wartość merytoryczną warsztatów, jak i możliwość spotkania ze specjalistami.

Warsztaty odbyły się pod patronatem Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Partnerem wydarzenia była firma ArcelorMittal.

Galeria

28-30 października 2019 r. w Q Hotel Plus w Katowicach odbyły się warsztaty „Projektowanie mostów według Eurokodów – przykłady” pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Siwowskiego zorganizowane przez czasopismo „Mosty”.

Podczas trzech dni praktycznego szkolenia blisko 40 uczestników wzięło udział w ponad 20 godzinach wykładowych.Uczestnicy to w głównej mierze projektanci mostowi – 80% wszystkich osób (58% to przedstawiciele firm projektowych, 22% – pracownicy działów projektowych w firmach wykonawczych), ale także przedstawiciele administracji publicznej (9%) oraz firm produktowych i usługowych dla branży mostowej (11%).

W trakcie każdego wystąpienia pojawiało się dużo pytań i spornych kwestii, na które prelegenci na bieżąco odpowiadali. Dyskusje praktyków i ekspertów pozwalały rozwiązać problemy spotykane podczas codziennej pracy.

Wydarzenie zostało objęte patronatami honorowymi branżowych instytucji: Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Partnerami były firmy: ArcelorMittal Commercial Long Polska, Centrum Promocji Jakości Stali oraz Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego.

Warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem, co świadczy o ciągłej potrzebie podnoszenia kwalifikacji wśród szeroko pojętej branży mostowej.

94% uczestników pozytywnie ocenia organizację szkolenia
89% osób uznało, że zdobyta wiedza jest przydatna w ich pracy zawodowej
97% uczestników pozytywnie oceniło poziom merytoryczny
86% osób zadeklarowało chęć udziału w szkoleniach organizowanych przez MOSTY

Galeria

00
DNI
00
GODZIN
00
MINUT
00
SEKUND

ZAMÓWNewsletter

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.